Inicio

14962670_914784178655391_1881458294287679006_nCada moment que passem junts
és solament un apuntar cap Això.

Cada momento que pasamos juntos
es solo un apuntar hacia Eso.

Every moment that we spend together
is only a pointing to That.

~ Mooji, 29 de octubre de 2016

Anuncis